Expertenadvies

1. Wat is vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE)?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) is een complexe seksuele aandoening en de meest voorkomende seksuele stoornis bij mannen jonger dan 60. Hoewel volgens de DSM-IV definitie 1 op de 5 mannen te kampen heeft met PE, is het toch een van de meest ondergediagnosticeerde en onderbehandelde mannelijke aandoeningen. PE kan van chronische aard zijn en aanwezig zijn vanaf de eerste seksuele ervaring (primaire PE) of later opduiken als gevolg van een andere medische aandoening (secundaire PE).

De Internationale Vereniging voor Seksuele Geneeskunde (ISSM) definieert primaire PE als “een seksuele stoornis bij mannen die wordt gekenmerkt door

 • een ejaculatie die altijd of zo goed als altijd voor of binnen ca. een minuut na vaginale penetratie plaatsvindt; en:
 • het onvermogen om de ejaculatie bij alle of zo goed als alle vaginale penetraties uit te stellen; en:
 • het lijden onder negatieve persoonlijke gevolgen, zoals onvrede, ongemak, frustratie en/of het vermijden van seksuele intimiteit.”

Referenties:

 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 4. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 5. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 6. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
2. Welk tijdsinterval tussen penetratie en ejaculatie wordt als ‘normaal’ beschouwd?

Het tijdsinterval dat als normaal wordt beschouwd hangt af van verschillende factoren en kan variëren van persoon tot persoon (of van koppel tot koppel). Bij onderzoeken die werden uitgevoerd onder de mannelijke bevolking (waaronder zowel mannen met als zonder PE) om de gemiddelde tijd tot ejaculatie na vaginale penetratie te bepalen, gaven mannen zonder PE een gemiddelde tijd van ongeveer 7 minuten aan, met een maximale duur van 20 à 25 minuten.

Volgens de Internationale Vereniging voor Seksuele Geneeskunde (ISSM) “vindt de ejaculatie bij PE-patiënten altijd of zo goed als altijd voor of binnen ca. een minuut na vaginale penetratie plaats”. Toch is het belangrijk te onthouden dat PE niet alleen een kwestie van tijd is: het gebrek aan controle over de ejaculatie en een negatieve impact op de relatie met de partner zijn even belangrijke factoren om vroegtijdige zaadlozing te definiëren.

Referenties:

 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 3. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 4. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 5. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
3. Is vroegtijdige zaadlozing een zeldzame aandoening?

Een aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking over de hele wereld, ongeveer 20 % tot 30 %, geeft te kennen dat ze symptomen van PE of ongemakken ten gevolge van vroegtijdige zaadlozing vertonen. Toch zoekt slechts 9 % hulp.

Referenties:

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 3. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 4. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
4. Als mijn ejaculatie telkens (of zo goed als telkens) te snel komt, lijd ik dan aan PE?

Wanneer de ejaculatie te snel komt en deze aandoening aanhoudend of chronisch is (aanwezig vanaf de eerste of zo goed als eerste seksuele ervaring), is er waarschijnlijk sprake van vroegtijdige zaadlozing (PE).

Toch is de tijd tot ejaculatie niet het enige criterium om een diagnose van PE te stellen. Er moet ook een gebrek aan ejaculatiecontrole zijn en de aandoening moet een negatieve invloed hebben op het seksleven en negatieve gevoelens zoals persoonlijke onvrede oproepen. 

Referenties:

 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824
5. Is PE een vorm van ED?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) wordt vaak verward met erectiele disfunctie (ED). Nochtans zijn PE en ED compleet verschillende medische aandoeningen. Bij PE is de erectie normaal, maar vindt de ejaculatie meestal binnen de 1-2 minuten na vaginale penetratie plaats; PE wordt gekenmerkt door het onvermogen om de ejaculatie te controleren of uit te stellen, komt nog vaker voor dan ED, doet zich in ongeveer 50 % van de gevallen voor vanaf het eerste seksuele contact en is in alle volwassen leeftijdsgroepen evenzeer aanwezig.

ED daarentegen is het aanhoudende onvermogen een erectie die een bevredigende seksuele prestatie toelaat, te krijgen en te behouden, heeft niets te maken met controle over de ejaculatie en komt vaker voor bij oudere mannen.

Bovendien kunnen deze twee medische aandoeningen samen voorkomen: mannen met PE waren ook meer geneigd om zelf ED te rapporteren. Literatuurstudies alsook klinische ervaring hebben aangetoond dat het niet ongewoon is dat mannen met secundaire PE eveneens last hebben van ED. Het is normaal dat na de ejaculatie de penis opnieuw slap wordt. Mannen met PE, die dus te snel ejaculeren en een gebrek aan controle hebben over de zaadlozing, verwarren de ‘normale’ verslapping van de penis echter soms met een erectiestoornis. Prestatieangst speelt een erg belangrijke rol bij mannen die lijden aan zowel ED als PE en draagt na verloop van tijd bij tot een verergering van beide symptomen.

Het staat in ieder geval buiten kijf dat zowel bij ED als bij PE de enige juist oplossing is om hulp te zoeken om de juiste diagnose te krijgen.

Referenties:

 1. EAU Guidelines 2012.
 2. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec;28 Suppl 2:40-45.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
 4. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114.
6. Hoe weet je of er sprake is van PE?

Het probleem van PE heeft niet enkel te maken met ‘tijd’, maar vooral ook met ‘een gebrek aan controle’ over de ejaculatie en een algemene ontevredenheid met het liefdesspel. PE kan worden gediagnosticeerd door een arts om eventueel organische oorzaken van het probleem uit te sluiten.

7. Bestaan er verschillende types PE?

Ja, medische experts zijn het er over het algemeen over eens dat vanuit een etiologisch standpunt vroegtijdige zaadlozing moet worden onderverdeeld in primaire en secundaire PE. Aangeboren of primaire PE is aanwezig vanaf de eerste (of zo goed als eerste) seksuele ervaring, blijft het hele leven bestaan en treedt op tijdens alle soorten seksuele activiteiten.

Het is ook mogelijk dat PE pas later in het leven de kop opsteekt. In dat geval spreken we van secundaire of verworven PE, en deze is vaak het gevolg van een andere medische aandoening. Ongeveer 65 % van de mannen met PE lijdt aan primaire PE. Het is een chronische aandoening met de volgende kenmerken:

 • aanwezig vanaf de eerste (of zo goed als eerste) seksuele ervaring;
 • blijft het hele leven bestaan en wordt mogelijk erger naarmate men ouder wordt;
 • ejaculatie gebeurt te snel (in 90 % van de gevallen in minder dan 1 minuut);
 • ejaculatie gebeurt te snel telkens (of zo goed als telkens) men geslachtsgemeenschap heeft;
 • ejaculatie gebeurt te snel met iedere (of zo goed als iedere) partner.

Sommige mannen ejaculeren zelfs tijdens het voorspel, nog voor de penetratie heeft plaatsgevonden of voor het eerste contact met de vagina (dit wordt ejaculatio ante portas genoemd). 49 % van de mannen met PE geeft aan dat ze af en toe nog voor de penetratie ejaculeren.

Secundaire PE:

 • steekt na een periode van normale ejaculatiecontrole en -tijd op een bepaald moment in het leven de kop op. Dit kan gradueel of plots zijn;
 • kan te maken hebben met endocriene ziekten, zoals schildklieraandoeningen, of urologische aandoeningen (bv. inflammatoire prostatitis), anatomische aandoeningen (zoals een kort toompje, overgevoeligheid van de eikel, vernauwing van de voorhuid etc.), neurologische, psychologische of relationele problemen, traumatische seksuele ervaringen of als bijwerking van bepaalde medicijnen of drugs;
 • komt voor bij slechts één of enkele specifieke partners (zogenaamde situationele PE).
8. Heeft PE te maken met leeftijd?

In tegenstelling tot erectiestoornissen of erectiele disfunctie (ED), wat vaker voorkomt naarmate men ouder wordt, treft vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) mannen van alle leeftijden. PE kan optreden tijdens de eerste (of zo goed als eerste) seksuele ervaring of op een later moment in het leven de kop opsteken, maar komt het vaakst voor bij jonge mannen. PE houdt eerder verband met de nieuwigheid van de seksuele ervaring (nieuwe partner of andere situatie) dan met de leeftijd van de man.

9. Door wat wordt PE veroorzaakt?

Vroegtijdige zaadlozing is een medische aandoening. Algemeen wordt aangenomen dat chronische PE (primaire PE) verband houdt met een tekort aan neurotransmitters die een sleutelrol spelen  bij de ejaculatie. Alle studies geven tevens aan dat bij primaire PE ook een genetische component een rol speelt.

Vele andere aandoeningen en ziekten – zoals prostatitis, stoornissen van de urinewegen of endocriene ziekten – kunnen een negatieve impact hebben op de ejaculatie en secundaire PE veroorzaken. Het kan ook een bijwerking zijn van het nemen van medicatie of verdovende middelen, of een manifestatie van sociale, psychologische of relationele problemen.

10. Kan prostatitis PE veroorzaken?

Ja, prostatitis kan een belangrijke risicofactor zijn. Gezien de rol van de prostaatklier in het mechanisme van ejaculatie kan een prostaatontsteking PE (secundaire PE) veroorzaken. Terwijl het behandelen van prostatitis (bv. met antibiotica) gewoonlijk ook het normale ejaculatiepatroon van de patiënt herstelt, kan een onbehandelde prostaatontsteking het probleem op lange termijn nog erger maken.
Dat is waarom je, als je vermoedt dat je aan PE lijdt, een arts (een uroloog bijvoorbeeld) kunt raadplegen om de oorzaak (of oorzaken) te identificeren. 

11. Is het mogelijk dat mijn PE veroorzaakt wordt door een te kort frenulum of toompje?

Dat kan. Een kort toompje (het elastische peesje onder de penis dat de voorhuid over de eikel houdt) kan PE mee helpen veroorzaken. Wanneer het toompje te kort is, beperkt het de beweging van de voorhuid tijdens de erectie en veroorzaakt het zo een overmatige seksuele stimulatie. Het is geen toeval dat 40 % van de mannen met primaire PE een kort toompje heeft. PE-patiënten met een kort toompje kunnen een arts raadplegen. Die kan een frenectomie (chirurgische verwijdering van het toompje) overwegen.

12. Kan zakaderbreuk PE veroorzaken?

Er is een mogelijk verband ontdekt tussen zakaderbreuk, prostatitis en ejaculatiestoornissen zoals PE. In geval van zakaderbreuk is het belangrijk dat je een arts raadpleegt, omdat het de vruchtbaarheid kan schaden.

13. Kan ik zowel lijden aan PE als ED?

PE en ED zijn erg verschillende seksuele stoornissen. Zelfs al houdt PE niet noodzakelijk verband met een erectiestoornis, toch kunnen beide aandoeningen samen voorkomen. Een aanzienlijk aantal mannen met PE (31,9 %) geeft aan dat ze ook last hebben van ED. Dat is vooral het geval bij secundaire PE die op een later tijdstip in het leven opduikt, aangezien ED ook vaker voorkomt bij oudere mannen. ED-patiënten van wie de penis constant moet worden gestimuleerd om de erectie te behouden, hebben vaak ook te kampen met PE. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zo bang zijn dat ze hun erectie zullen verliezen, dat ze het liefdesspel in een ‘hogere versnelling’ willen steken. Anderzijds beweren sommigen dat PE na verloop van tijd tot de ontwikkeling van ED kan leiden.

14. Kan PE ook in een homoseksuele relatie voorkomen?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) is een mannelijke seksuele stoornis en heeft niets met seksuele geaardheid te maken. Volgens bepaalde bronnen heeft geaardheid geen significante invloed op het klinische patroon van ejaculatiestoornissen. PE komt net zo vaak voor bij homoseksuele als heteroseksuele mannen.

Het is wel zo dat de ejaculatielatentietijd wordt gemeten op basis van de tijd tot intravaginale ejaculatie (IELT) en homoseksuele activiteiten dus geen deel uitmaken van de experimentele protocollen. De studies over PE werden enkel bij heteroseksuele koppels uitgevoerd.

15. Heeft PE een invloed op de relatie met mijn partner?

Seksuele gezondheid en genoegen spelen een cruciale rol in het welzijn, de levenskwaliteit en de goede partnerrelatie van mensen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een ‘bevredigend, veilig en aangenaam seksleven’ een fundamenteel aspect van het menselijke bestaan.

Er gaan verschillende aspecten gepaard met vroegtijdige zaadlozing die een negatief effect op het koppel kunnen hebben. De (lichamelijke en psychologische) ongemakken van de man in combinatie met de seksuele ontevredenheid van zijn partner kunnen ernstige problemen veroorzaken in zowel het seksuele als emotionele leven van het koppel. Voor mannen met PE en hun partners leidt een gebrek aan controle tot ontevredenheid, het idee dat er binnen de relatie iets ontbreekt en een verstoord gevoel van intimiteit. Vroegtijdige zaadlozing zorgt met andere woorden voor een onevenwichtigheid in de relatie van een koppel, met alle misverstanden en ongemakken van dien.

Vroegtijdige zaadlozing beïnvloedt het koppel op verschillende manieren. De gevolgen zijn op te delen in twee hoofdcategorieën: effecten op de seksuele bevrediging en psychologische effecten. Vanuit seksueel oogpunt vindt 25 % van de ondervraagden dat ze een lage tot zeer lage seksuele bevrediging ervaren. 52 % van de partners van PE-patiënten kon geen orgasme krijgen, in vergelijking met 21 % in de controlegroep. 75 % van de PE-partners zei moeilijkheden te hebben om opgewonden te raken, in tegenstelling tot slechts 20 % in de controlegroep. Tijdens een Europese observatiestudie over PE is gebleken dat slechts 53 % van de seksuele partners van PE-patiënten min of meer regelmatige orgasmes krijgt tijdens het vrijen, tegenover 84 % van de partners van mannen die niet aan PE lijden.

Op psychologisch vlak voelen partners van patiënten met vroegtijdige zaadlozing zich dikwijls ‘ongemakkelijk’ bij hun partner, 50 % van hen lijdt er persoonlijk onder en 32 % heeft relationele problemen.

Dit is de reden waarom PE een probleem is dat de partners samen moeten aanpakken. Onderzoek heeft aangetoond dat koppels die open en eerlijk over seksuele problemen bij mannen communiceren, de grootste kans hebben om de kwestie effectief af te handelen. De partner speelt een essentiële rol door de man met PE te steunen. Die moet namelijk beseffen dat het probleem kan worden opgelost door samen hulp te zoeken.

16. Als ik niets doe aan mijn vroegtijdige ejaculatie, welke gevolgen kan dit dan hebben voor mijn relatie?

De (lichamelijke en psychologische) ongemakken van de man in combinatie met de seksuele ontevredenheid van zijn partner kunnen ernstige problemen veroorzaken in zowel het seksuele als emotionele leven van een koppel. Mannen met PE en hun partners kunnen de volgende zaken ervaren.

 • verstoorde seksuele functie;
 • verminderde bevrediging tijdens het vrijen;
 • verminderde levenskwaliteit
 • meer persoonlijke onvrede;
 • meer relationele moeilijkheden.
17. Kan PE de vruchtbaarheid beïnvloeden?

Bij een koppel dat geen vruchtbaarheidsproblemen heeft, is een man met vroegtijdige zaadlozing nog steeds in staat om de vrouw te bevruchten, op voorwaarde dat de ejaculatie – zelfs indien ze te vroeg plaatsvindt – tijdens de penetratie komt en niet vooraleer de penis in de vagina wordt gebracht (ejaculatio ante portas). In dit laatste geval, is het raadzaam hulp te zoeken.

18. Kan PE behandeld worden?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE), zowel de primaire als secundaire variant, is een medische aandoening. Secundaire PE kan worden genezen. Indien de arts bijvoorbeeld vaststelt dat de onderliggende reden voor de PE eigenlijk een andere ziekte is, zoals een prostaatontsteking, zal een behandeling met antibiotica de ontsteking wegwerken. Dit zal tevens een positief effect hebben op de PE.

Bij primaire PE kan de arts verschillende oplossingen voorstellen. De arts kan beslissen of en welke behandeling in jouw geval het meest aangewezen is.

Als je dus vermoedt dat je aan PE lijdt, moet je erkennen dat PE een veel voorkomende seksuele disfunctie is, waarvoor oplossingen bestaan. 

19. Kunnen de remedies voor de behandeling van PE gevaarlijk zijn?

Vroegtijdige zaadlozing (PE) is een seksuele disfunctie die kan worden behandeld. Het werd aanvankelijk als een psychologisch probleem beschouwd en behandeld met gedrags- en cognitieve therapieën, alsook met geneesmiddelen en met topische middelen.

Een bezoek aan de dokter is een veilige manier om een correcte diagnose te krijgen, want hij kan de oorzaken identificeren (bepalen of het om primaire of secundaire PE gaat).

20. Kan ik de controle over mijn ejaculatie verbeteren door middel van ademhalingstechnieken?

PE werd aanvankelijk als een psychologisch probleem beschouwd en werd gedurende decennia uitsluitend behandeld met gedrags- en cognitieve therapieën. Het is gebleken dat een van die methodes, de zogenaamde ademhalingstechniek, een kalmerend effect heeft en op het moment zelf echt helpt.

Toch suggereren klinische ervaring en wetenschappelijke studies dat verbeteringen die door middel van deze methodes worden verwezenlijkt over het algemeen niet van blijvende aard zijn. Dat komt doordat PE een medische aandoening is die door verschillende factoren wordt veroorzaakt. Bij eenzelfde persoon kunnen zowel psychologische als lichamelijke oorzaken een rol spelen. Als je je aandacht bovendien volledig besteedt aan je ademhaling in plaats van aan je partner, welk effect zal dat dan hebben op je relatie en op je eigen genot?

21. Kan masturbatie voor seks helpen bij het behandelen van PE?

Hoewel masturbatie voor het vrijen soms doeltreffend is op korte termijn, kan het de vroegtijdige zaadlozing erger maken in plaats van te verlichten. Masturbatie zorgt er namelijk voor dat de seksuele gevoelens die moeten worden gecontroleerd om de aandoening te verbeteren, genegeerd of onderdrukt worden. Bovendien kunnen slechte masturbatiemethodes, bijvoorbeeld een non-stop rush naar de climax, de ontwikkeling van ejaculatiecontrolemechanismen verder verhinderen.

Masturbatie voor het vrijen is een van de zogenaamde gedragstherapieën/zelfhulpmethodes waar vooral jonge mannen een beroep op doen. De redenen die in theorie deze methode ondersteunen, hebben te maken met het feit dat de man na de masturbatie zijn ejaculatie meer onder controle heeft, beter wordt in het identificeren van de tekenen van verhoogde seksuele prikkeling en leert hoe hij zijn opwindingsniveau net onder de intensiteit die de ejaculatiereflex uitlokt, kan houden. Bovendien is de penis na masturbatie minder gevoelig, waardoor het langer dan normaal duurt vooraleer er een tweede zaadlozing plaatsvindt.

22. Waarom moet ik hulp zoeken om mijn vroegtijdige zaadlozing op te lossen? Kan ik er niet gewoon met mijn partner over praten?

In geval van vroegtijdige zaadlozing (PE) is het praten met je partner erg belangrijk. Seksuele ontevredenheid kan gevoelens van frustratie, boosheid en teleurstelling oproepen en een negatieve invloed hebben op de intimiteit en de goede verstandhouding van een koppel. Als de partners niet openhartig met elkaar praten, is het bovendien mogelijk dat ze een gevoel van ontoereikendheid ontwikkelen, waardoor het seksuele welzijn en zelfs de stabiliteit van het koppel in het gedrang kan komen.

Koppels hebben er dus alle belang bij om het probleem samen op te lossen. Praten brengt de partners dichter bij elkaar en is een van de meest effectieve ‘wapens’ om tot een oplossing te komen. De rol van de partner is zelfs essentieel en kan ervoor zorgen dat de partner zich van het probleem bewust wordt. Samen kan het koppel dan naar een oplossing zoeken. Het is vaak dankzij de partner dat mannen hulp zoeken. .

23. Waarom moet ik hulp zoeken om mijn vroegtijdige zaadlozing op te lossen? Kan ik niet gewoon een oplossing zoeken op het internet?

Het inwinnen van informatie over een bepaalde medische aandoening is erg belangrijk, maar het kiezen van een betrouwbare bron is dat evenzeer. Informatie op het internet wordt niet altijd wetenschappelijk ondersteund. Het kan bovendien verwarring zaaien en ongefundeerde mythes creëren.

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) is een seksuele disfunctie , waarvoor oplossingen bestaan.. 

24. Met wie moet ik contact opnemen als ik mijn vroegtijdige zaadlozing wil oplossen?

Indien je vermoedt dat je aan PE lijdt, kunnen verschillende personen je helpen (bv. huisarts, uroloog, psycholoog, seksuoloog) PE is zeker een delicaat onderwerp, maar er openlijk over praten is de juiste en enige manier om het probleem aan te pakken

Het overwinnen van taboes en schaamte is een cruciale stap. Praat met je partner zodat je je sterk genoeg voelt om samen een oplossing te zoeken. Er zijn een paar tools beschikbaar waarmee mannen met PE en hun partner een meer objectievere evaluatie kunnen krijgen. Zo is er bijvoorbeeld de PEDT-test (onthoud dat PEDT geen vervanging is van een doktersdiagnose), die nuttig kan zijn. 

25. Ik schaam me om over mijn PE te praten. Wat kan ik doen?

Praten over seksuele problemen, en dan vooral over vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE), is altijd moeilijk en roept gevoelens van verlegenheid en angst op. Het is dan ook perfect te begrijpen dat je je schaamt. De meeste mannen met PE zijn bang om een stigma opgedrukt te krijgen. Bovendien voelen de meeste mannen zich ongemakkelijk bij de gedachte te moeten praten met een relatieve vreemde.. Dit is waarom mannen met PE dikwijls geen hulp zoeken. De helft van de mannen met PE die nog geen hulp zochten, geven aan dat ze deze optie nog nooit hadden overwogen.

Het is echter belangrijk dat je de schaamte overwint en erover praat.. Het is namelijk de enige manier om een diagnose te bekomen en zo de kwaliteit van je seksleven te verbeteren. Er zijn een paar tools beschikbaar die je kunnen helpen de taboes en de schaamte te overwinnen. Zo is er bijvoorbeeld de PEDT-test (onthoud dat PEDT geen vervanging is van een doktersdiagnose), die nuttig kan zijn. 

26. Kan mijn partner me helpen/kan ik mijn partner helpen? En hoe?

Vroegtijdige zaadlozing is een probleem dat een koppel samen moet proberen op te lossen. Praten brengt de partners dichter bij elkaar en is een van de meest effectieve ‘wapens’ om tot een oplossing te komen. Een partner die mee de last van vroegtijdige zaadlozing draagt, kan de genezing bespoedigen door voorzichtig met de man te praten en hem bewust te maken van het probleem zodat hij een oplossing kan zoeken. In feite is het vaak dankzij hun partner dat mannen de hulp zoeken zodat het probleem correct kan worden gediagnosticeerd, de onderliggende reden kan worden gevonden en, indien nodig, een therapie kan worden gegeven.. Terwijl sommige mannen hun aandoening verborgen willen houden, hebben verschillende studies aangetoond dat koppels die open en eerlijk over PE communiceren, de grootste kans hebben om de kwestie effectief af te handelen.

 

Het merendeel van de mannen met PE (meer dan 60 %) geeft aan dat ze naar een oplossing voor PE zouden zoeken indien hun partner dat zou voorstellen. Bijna 75 % van de mannen met PE die hulp zochten, deden dat omdat ze hun partner op seksueel vlak meer tevreden wilden stellen.

lucifers