Wat betekent PE?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE) is een seksuele disfunctie die kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Het werd in 1943 voor de eerste keer als klinisch syndroom beschreven door Bernard Shapiro. Hij maakte een onderscheid tussen type A en type B, later geclassificeerd als primaire (aangeboren) en secundaire (verworven) PE.

De Internationale Vereniging voor Seksuele Geneeskunde (International Society for Sexual Medicine, ISSM) definieert primaire PE als volgt: een seksuele stoornis bij mannen die wordt gekenmerkt door een ejaculatie die altijd of zo goed als altijd voor of binnen ca. een minuut na vaginale penetratie plaatsvindt, het onvermogen om de ejaculatie bij alle of zo goed als alle vaginale penetraties uit te stellen en het lijden onder negatieve persoonlijke gevolgen, zoals onvrede, ongemak, frustratie en/of het vermijden van seksuele intimiteit.

De ejaculatiereflex wordt gecontroleerd en bepaald door het centrale zenuwstelsel (CZS). Er zijn talrijke neurotransmitters bij betrokken. Serotonine, de belangrijkste neurotransmitter, heeft een remmend effect op de zaadlozing en de mannelijke seksuele activiteit.  Lees meer over de normale mannelijke seksuele respons

De oorzaak van PE. PE kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Bij eenzelfde persoon kunnen zowel psychologische als lichamelijke oorzaken een rol spelen. Net zoals bij de meeste seksuele stoornissen kunnen ook bij PE bepaalde psychologische factoren het gevolg zijn van de emotionele reactie en de frustratie die de PE zelf teweegbrengt. Dit kan ertoe leiden dat het probleem nog erger wordt en blijft aanhouden, en dat men uiteindelijk in een vicieuze cirkel belandt.

 

Grafiek: de vicieuze cirkel van PE

Primaire PE (bij ongeveer 65 % van de mannen met PE) is een seksuele disfunctie die in sommige gevallen vermoedelijk samenhangt met speciale eigenschappen in de serotoninereceptoren en het bloedsomloopsysteem. Bij mannen met PE is er sprake van verlaagde concentraties serotonine, een neurotransmitter die een sleutelrol speelt in het ejaculatieproces. Lees meer over primaire PE

Secundaire PE steekt na een periode van normale ejaculatiecontrole op een bepaald moment de kop op en kan een symptoom zijn van andere ziekten zoals onder meer prostaataandoeningen, erectiestoornissen of hyperthyreoïdie. Andere factoren die secundaire PE veroorzaken of ertoe bijdragen kunnen van sociale, psychologische of relationele aard zijn. Lees meer over secundaire PE

Referenties

Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
Buvat J. J Sex Med 2011;8(suppl 4):316–327.
EAU Guidelines on ED and PE 2012.
Giuliano F, Clement P. Eur Urol 2006;50 (3):454-466.
Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.

 

lucifers