Wat is premature ejaculatie?

Vroegtijdige zaadlozing of premature ejaculatie (PE)

is de vaakst voorkomende seksuele stoornis bij mannen jonger dan 60 jaar. Als we uitgaan van de DSM-IV definitie heeft 1 op de 5 mannen te kampen met PE – en toch is het een van de meest ondergediagnosticeerde mannelijke aandoeningen. Er zijn zelfs meer mannen die aan PE lijden dan aan erectiestoornissen.

Een aanzienlijk aantal mannen over de hele wereld, ongeveer 20 % tot 30 %, geeft te kennen dat ze symptomen van PE of ongemakken ten gevolge van vroegtijdige zaadlozing vertonen. Toch zoekt slechts 9 % hulpZie: Over PE

Het is bewezen

dat PE – of toch op z’n minst aangeboren PE waar de meerderheid van deze patiënten aan lijdt – deels een psychologische en deels een organische aandoening is. Er wordt aangenomen dat de stoornis verband houdt met speciale eigenschappen in de serotoninereceptoren en het bloedsomloopsysteem. Bij éénzelfde persoon kunnen zowel verschillende psychologische als organische factoren een rol spelen. Vroegtijdige zaadlozing werd in 1943 voor de eerste keer als klinisch syndroom beschreven door Bernard Shapiro. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aangeboren PE en verworven PE.  Zie: Wat betekent PE?

Voor mannen met PE

is de tijd tot ejaculatie aanzienlijk korter dan normaal. De zaadlozing vindt sneller plaats en is minder gecontroleerd dan bij mannen zonder PE.

Het probleem van PE heeft dus niet enkel te maken met tijd, maar omvat ook andere belangrijke aspecten zoals ‘een gebrek aan controle’ over de ejaculatie, persoonlijke onvrede en relatieproblemen omwille van de PE en een algemene ontevredenheid over het liefdesspel. In feite bestaan er drie sleutelcriteria op basis waarvan PE kan worden geïdentificeerd. Zie: Hoe weet je of er sprake is van PE?

Een bevredigend seksleven

is essentieel voor elke succesvolle relatie. Seksuele ontevredenheid kan gevoelens van frustratie, boosheid en teleurstelling oproepen en een negatieve invloed hebben op de intimiteit en de goede verstandhouding van een koppel.

De (lichamelijke en psychologische) ongemakken van de man in combinatie met de seksuele ontevredenheid van zijn partner kunnen problemen veroorzaken in zowel het seksuele als emotionele leven van een koppel. Zie: PE en persoonlijke onvrede – PE & koppels

PE werd aanvankelijk beschouwd

als een psychologisch probleem en behandeld met gedrags- en cognitieve therapieën.

 Tegenwoordig wordt PE soms behandeld met geneesmiddelen  zoals topische middelen die direct op de eikel en het toompje worden aangebracht. Zie: Hoe kan PE worden behandeld?

Referenties

Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
EAU Guidelines on ED and PE 2012.
Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14
McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
Porst 2007.
Rosenberg MT, Sadovsky R. Identification and diagnosis of premature ejaculation. Int J Clin Pract. 2007;61(6):903-908.

 

lucifers